Sosyal Sorumluluk Projelerimiz
07 Nisan 2022

GEBE OKULU:

Kadın sağlığının korunması, desteklenmesi ve sürdürülmesi, anne ve bebek morbidite ve mortalitesinin en aza indirilmesi amacıyla yürütülmekte olan "Gebe Okulları, Gebe Bilgilendirme Sınıflarında" gebe ve yakınlarına gebelik süresince, doğum ve doğum sonrası dönemlere ait bilgiler verilmekte olan eğitim programları Covid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim sistemine taşınmıştır. Uzaktan eğitim videoları için tıklayınız.

Tüm anne ve baba adaylarının doğum öncesi, doğum eylemi, ağrı yönetimi doğum sonrası dönem ve yeni rollerini benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlayan, aynı zamanda danışmanlık hizmeti veren, eğitimli sağlık çalışanları tarafından gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür.  

Amaçları;

Ø  Gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçte anne ve bebek sağlığını desteklemek

Ø  Danışmanlık hizmeti sunmak

Ø  Gebeliğin doğal bir süreç olduğunu ve bu sürece anne adayı ile birlikte eş ve diğer ailen bireylerini dahil ederek, gebelik sürecini bilinçli ve keyifli bir hale dönüştürmek

Ø  Yaşanabilecek olumsuzlukların erken tespit edilmesini sağlayarak güvenli annelik uygulamalarını gerçekleştirmek

Ø  Normal doğumu destekleyerek doğal doğum koşullarını oluşturmak

Ø  Anne/baba adaylarının alacağı yararlı bilgilerle kendi doğum süreçlerini yönetmelerini sağlamak

Gebe okulu; hastanemiz yeni binada eğitim salonu ve danışmanlık odası bölümlerinden oluşmaktadır. Ayrıca Poliklinik alanında ise gebe izlem odası bulunmaktadır. Fiziksel egzersiz minderleri, plates topları(büyük ve küçük boy), gebe masajı ekipmanları, bilgisayar ve projeksiyon düzeneği, eğitim materyalleri, kitapçık ve broşürler, kimlik bileklikleri bulunmaktadır.

Gebe okuluna gebe kabulü;

Kadın doğum uzmanları tarafından gebelerin yönlendirilmesi, gebe okulu ön kayıt/bilgilendirme ve takip odasına başvuranlar ve hastane sosyal medyası kaynaklı olarak gebe başvurulardan oluşmaktadır. 20 haftaya kadar olan gebeler gebe izlem odasında sağlık çalışanı tarafından eğitimleri “Gebe Okulu Yıllık Eğitim Planı” doğrultusunda verilir. 20 haftadan sonra Gebe Okulu sorumlu hekimi tarafından gebenin değerlendirmesi yapılır ve riskli olmayan gebelere hekim tarafından bilgilendirme yapılarak “Doğuma Hazırlık Kursu Rıza Belgesi” düzenlenir. Sonrasında “Gebe Okulu Eğitim Programı” doğrultusunda gebeler ve isteyen aile üyeleri 6 oturumluk eğitime alınırlar. “Gebe Okulu Eğitim Programı”nı bitiren anne adaylarına gebe okulu katılım belgesi verilir.

Gebe okulu kısa vadeli hedefi; primipar ve multipar anne adaylarına kendi bedenlerini tanıma, gebelik ve doğum sürecinin fizyolojik ve psikolojik etkilerini anlatarak bilgilendirme, sağlıklı ve düzenli beslenme hakkında bilgilendirme, anneliğe ve babalığa hazır bilinçli çiftler oluşturmak.

Gebe okulu orta vadeli hedefi; İskenderun devlet hastanesi gebe okuluna ilişkin toplumsal farkındalık oluşturarak katılımcı sayısını arttırmak, anne ve baba adaylarının normal doğum sürecini yönetebilecek bilgi donanımına ulaşmalarını sağlamak

Gebe okulu uzun vadeli hedefi; Normal doğum sayısını arttırmak, sezaryen sayısını azaltmak, doğum sonrası süreçte her yönden sağlıklı bebek sağlıklı aile olgusu ile ülke ekonomine katkı sağlamak olarak belirlenmiştir.      

go1.jpg


DİYABET OKULU

Diyabet (şeker hastalığı), dünyada ve ülkemizde çok sık görülen ve hayat boyu devam eden bir hastalıktır. Dengeli ve düzenli beslenme ayrıca egzersiz ile önlenebilir yâda geciktirilebilir. Diyabet eğitimi diyabetli bireylerin diyabeti, diyabetin yaşamları üzerindeki etkilerini ve davranışlarını nasıl değiştireceklerini ayrıntılı bir şekilde kavramalarını sağlar. Eğitimin sürekliliği ve bilginin güncellenmesi gerekir. Eğitim, diyabet bakımının temel taşıdır çünkü diyabetlilerin günlük durumlarını yönetebilmeleri diyabet tedavisinde en önemli özelliktir. Araştırma sonuçları, diyabette hasta eğitimi olmadığı zaman, diyabete bağlı gelişen hastalıkların daha fazla olduğu görülmektedir. Bu sebeple İskenderun Devlet Hastanesi olarak tüm diyabetlilere günlük bireysel eğitimlerin yanında ” Diyabet Okulu ” eğitimlerimizde grup eğitimleri verilmektedir. Diyabet Okulu tüm diyabetlilere hastalıklarını nasıl yöneteceklerini, tedavi yöntemlerini, beslenme, egzersiz, psikolojik uyum süreci vb. konularda rehber olmak amacıyla İç Hastalıkları uzman hekimi, diyabet eğitim hemşiresi, diyetisyen, fizyoterapist ve psikologdan oluşan ekip tarafından yürütülmektedir. 

Diyabet okuluna hastalar genellikle polikliniklerden yönlendirilmektedir. Ayrıca diyabet hemşiresi tarafından klinik ziyaretleri yapılarak diyabet tanılı hastalara eğitim verilir. Ayda bir defa konferans salonunda hasta ve yakınlarına yönelik toplu eğitim yapılır. Eğitim alanlar “Diyabet Okulu Eğitim Sunum Katılım Formu” ile kayıt altına alınır ve “Diyabet Okulu Hasta Bilgilendirme ve Takip Kitapçığı” ve Şeker Hastası Kimlik Kartı hastalara verilir. Ay sonunda veriler istatistik birimine iletilir. Katılanlara “Diyabet Okulu Diploması” düzenlenir.

Diyabet okulu amaçları;

 • Toplumu bilinçlendirmek
 • Düzenli takip ve tedavinin önemini vurgulamak
 • Komlikasyonları engellemek/geciktirmek
 • Yaşam tarzını değiştirerek tedavi etkinliğini arttırmak, diyet ve egzersiz ile ilaç kullanımını azaltmak/geciktirmek

Diyabet okulu kapsamında; diyetisyen tarafından beslenme eğitimi verilir ve diyet düzenlenir, diyabet hemşiresi tarafından ayak bakımı, insülin kullanımı, ilaç kullanımı, hipoglisemi-hiperglisemi belirtileri nedir ve yapılması gerekenler, kontrollerin önemi, fizyoterapist tarafından egzersizin önemi ve yapılacak egzersizler, psikolog tarafından psikolojik destek konuları üzerinde durulur. Hekim tarafından tedavi, tetkik ve takipleri düzenlenir.

Diyabet okulu kısa vadeli hedefi; hastane bünyesinde faaliyet gösteren diyabet okulu hakkında hastane çalışanları ve ayaktan/yatan hastalarda farkındalık oluşturmak  

Diyabet okulu orta vadeli hedefi; bölgemizde bulunan kurumlara ulaşarak yerinde eğitimler ile halkı bilinçlendirmek

Diyabet okulu uzun vadeli hedefi; mümkün olduğu kadar diyabet hastasına ulaşarak hastalarda önleyici yaklaşım ile farkındalık oluşturarak hastaların yaşam kalitelerini arttırmak daha az ilaç kullanımı daha az komplikasyon ve morbidite ile ülke ekonomine katkı sağlamak olarak belirlenmiştir.   


do1.jpg
do2.jpg


ANNE SÜTÜ TEŞVİKİ

Sağlık Bakanlığı “Anne sütü yeni doğan bebek için en iyi, en doğal besindir, Her zaman taze ve mikropsuzdur, daima hazırdır, bedavadır, özel harcama gerektirmez, Bebekle anne arasında özel bir sevgi bağı kurulmasını sağlar, sindirimi kolaydır, İlk ağız sütü bebeği hastalıklardan korur ilk aşısıdır ilk 6 ay sadece anne sütü ile uygun ek besinlerle birlikte 2 yaşına kadar emzirmeye devam edilmelidir” yaklaşımı doğrultusunda hastanemizde soysal sorumluluk projesi olarak anne sütü ile beslenme teşviki uygulaması bulunmaktadır. Hastanemiz 1995 yılında bu yana “Bebek Dostu Hastane” unvanına sahip olup sağlık bakanlığı perspektifi doğrultusunda çalışmaları gerçekleştirmektedir. “Anne Sütü Eğitici Eğitimi” almış hekim/hemşire ve ebelerimiz tarafından anne sütü teşvikine yönelik çalışmalarımız gerçekleştirilmektedir.

 • İskenderun Devlet Hastanesi “Emzirme Politikası” hazırlanmış ve gerekli alanlara asılmıştır. 
 • “Anne Sütü Broşürü” kitapçığı hazırlanmış ve doğum yapan annelere verilmektedir.
 • Emzirme Haftası 1-7 Ekim döneminde hastanemiz poliklinik alanlarında bilgilendirme standı açılmakta, eğitici görseller dağıtılmakta ve hasta hasta yakınlarına bilgilendirme yapılmaktadır. 
 • Hastalara yönelik eğitimler:
 • Kliniklerde yatan doğum çağındaki hastalara klinik hemşireleri tarafından eğitim yapılmakta “Anne Sütü Önemi Eğitim Formu” verilmektedir.
 • 20 haftanın altındaki gebelere Gebe Bilgilendirme sınıfında, 20 hafta üzeri gebelere Gebe Okulu kapsamında anne sütü ve önemi eğitimleri verilmektedir.
 • Doğumhane ve kadın doğum servisinde doğum yapan annelere bebek hemşiresi tarafından eğitim verilmekte ve ilk emzirmelerine rehberlik edilmektedir.
 • Kadın doğum poliklinik alanında bulunan Laktasyon(anne sütü) polikliniğine başvuran/yönlendirilen anne ve bebekler çocuk uzmanı tarafından “Laktasyon Polikliniği Emzirme Gözlem Formu” ile değerlendirilmekte, başarılı emzirme gerçekleşmesi için yöntem ve teknikler hekim/ebe tarafından öğretilmekte ve takipleri yapılmaktadır.
 • Personele yönelik eğitimler:
 • Hastane çalışanlarına ayda bir defa yapılan “Senede Bir Gün” eğitim projesi kapsamında çocuk uzmanı tarafından anne sütü ve önemi konulu eğitim verilmektedir.
 • Sağlık bakanlığı tarafından hazırlanan 20 saatlik eğitim ağrılıklı olarak kadın doğum servisi, süt çocuğu servisi, doğumhane, yenidoğan yoğun bakım, çocuk yoğun bakım, acil servis çalışanlarına verilmekte ve yılda bir güncelleme eğitimleri yapılmaktadır.