Koroner Anjiyografi Ünitesi
21 Şubat 2019

Ünitemiz 2015 Yılı aralık ayında sertifikalı çalışanları ile hastalarımıza hizmet vermeye başlamıştır. Anjiyografi atardamar, toplardamar ve kalbin içini görüntüleyen medikal görüntüleme tekniğidir. Ünitemizde el bileğinden ve kasıktan anjiyo işlemi yapılmaktadır. Balon ve Stent uygulamaları yapılmaktadır.

kau1.jpg