Hastanemizde Manevi Destek ve Rehberlik Birimi Hizmete Başladı.
22 Şubat 2019

Manevi Destek Birimi Nedir ve Hangi Hizmetleri Sunar?

Manevi destek uzmanlarımız; üst düzey manevi destek ve rehberlik eğitimi almış, ilahiyat fakültesi mezunu, arapça, almanca, kürtçe dillerini bilen, alanında donanımlı ve tecrübeli, Diyanet İşleri Başkanlığı personelidir. Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ortak protokolü ile hastanemizde görevlendirilmişlerdir.

HASTANELERDE MANEVİ DESTEK HİZMETİNİN AMACI

T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ile T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı hastane, kurum ve kuruluşlarda talep eden hastalara, hasta yakınlarına ve hastane personeline, içinde bulundukları şartlar göz önünde bulundurularak hastaların iyileşmelerine katkıda bulunmak amacıyla moral, motivasyon ve manevi destek sağlamaya, dini/manevi konularda danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunmaktır.

HASTANELERDE MANEVİ DESTEK HİZMETİNİN KANUNİ DAYANAĞI

1-633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’a;

2-663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye ve 01/08/1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Hasta Hakları Yönetmeliği’nin”

“Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma” konusundaki 38. Maddesi'ne dayanmaktadır.

MANEVİ DESTEK NEDİR?

A-Manevi Destek, dini referanslardan hareketle bir din ve inanç desteğidir.
İnsanların acılı, sıkıntılı, üzüntülü, korkulu, yalnızlık ve ümitsizlik hallerinde, kriz durumlarında, ani değişmelerle gelen/maruz kaldıkları yeni duruma uyum sağlama, baş edebilme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olarak  onlara din ve inanç açısından destek olmak, varsa soru ve sorunlarına danışmanlık/rehberlik etmek, hayatlarına yeni bir anlam verebilmede eşlik etmek ve onlara moral vermektir.
B-Manevi destek psiko-terapi ve sosyal bakım olmadığı gibi manevi destek personeli de psikolog, psikiyatrist, sosyal bakımcı ve diğer sağlık personelinden meslek ve alan olarak ayrılır 
ancak sağlık personeli ile birlikte multidisipliner bir yaklaşımla hizmet verir.

HASTANELERDE MANEVİ DESTEK UZMANININ GÖREV SINIRLARI

1-Manevi destekte gizlilik esastır. Kişisel bilgiler üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmaz.
2-Sağlık Bakanlığı TKHK tarafından belirlenen “Personel Gizlilik Sözleşmesi” hükümlerine bağlı kalınır.
3-Manevi destekle ilgili olmayan konular ilgili uzmanlara ve hastane yetkililerine yönlendirilir.
4-Manevi destek personeli sadece dini konularda manevi destek ve dini rehberlik hizmeti sunacağının ve tıbbi alana hiçbir şekilde müdahil olmayacağının bilincindedir.

Çalışma Gün ve Saatleri

Cuma günü hariç, hafta içi 4 gün;
08:30-12:00-12:00-15:00