İdari Hizmet Birimleri
22 Şubat 2019

Sıra No

İDARİ BİRİMLER

1

 PERSONEL ÖZLÜK BİRİMİ

2

 MAAŞ MUTEMETLİĞİ VE DÖNER SERMAYE

3

 SAĞLIK KURULU

4

 ORGAN BAĞIŞI

5

 VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

6

 MHRS

7

 EĞİTİM BİRİMİ

8

 ENFEKSİYON BİRİMİ

9

 ADLİ VAKA BİRİMİ

10

 EVRAK KAYIT

11

 BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

12

 DEPO HİZMET BİRİMLERİ

13

 ECZANE

14

 DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ

15

 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ

16

 SATIN ALMA

17

 GELİR-GİDER TAHAKKUK

18

 TEKNİK SERVİS

19

 ÇAMAŞIRHANE

20

 ARŞİV

21

 VEZNE

22

 HASTA KABUL BİRİMİ

23

 TİG BİRİMİ

24

 SİVİL SAVUNMA

25

 FATURALANDIRMA

26

 İSTATİSTİK

27

 SANTRAL

28

 MORG

29

 ÇALIŞAN HAKLARI BİRİMİ

30

 HASTA HAKLARI BİRİMİ

31

 SABİM

32

 MANEVİ DESTEK BİRİMİ

33

 ÇEVRE SAĞLIĞI BİRİMİ