Acil Psikososyal Destek Birimi
21 Şubat 2019

Sağlık Bakanlığı’nın Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Bölümü’nce yürütülen İntiharı Önlenmesi çalışmaları kapsamında ilimizde Acil Serviste İntihar Girişimlerine Psiko-sosyal Destek ve Krize Müdahale Programına başlanmış olup intihar girişiminde bulunmuş veya herhangi bir kriz durumuyla (tecavüz, aile içi şiddet, çocuk istismarı, ölüm-kayıp yaşama, ekonomik problemler, boşanma, sınav kaygısı… gibi) karşılaşmış ve bu nedenle acil servise başvurmuş hastalarımız için ilimizin İskenderun ilçesinde de Acil Servisinde Krize Müdahale ve Psiko-sosyal Destek birimi 2007 Mart ayından itibaren Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet vermektedir.

Birimin çalışmaları; birimden sorumlu danışman psikiyatri uzmanı ve psikolog arasında koordinasyon kurularak düzenli bir şekilde devam etmekte olup, birim odasında randevu sistemi ile görüşülerek gerekli olan psikolojik destek sağlanmaktadır.

Her insanın yaşamı boyunca, kendisini olumsuz etkileyen olaylarla karşılaşma ihtimali mevcuttur. Bunlarla baş edebildiği oranda sağlıklı bir yaşantı sürdürebilir. Olumsuz olaylarla baş etmekte zorlandığında ise; kriz dediğimiz durumu yaşar. Kriz yaşantısı; yaşam kalitesini düşüren, çoğu zaman, öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz, kendimizi olaylar karşısında zayıf hissetmemize neden olan duygu ve düşüncelere neden olur. Bu olumsuz duygu ve düşünceleri, çoğu zaman tek başına aşmakta zorlanırız. Böyle bir çıkmazda olan kişi nereden ve nasıl yardım isteyeceğini bilemeyebilir. Ve bir anlık içinde bulunduğu çıkmazın içerisinde yaşamına son vermeye teşebbüs durumu da maalesef söz konusu olabiliyor. İşte bu süreci yaşayan vatandaşlarımıza, İntihar girişimleri ve diğer kriz durumları ile karşılaşan kişilere ve ailelerine acil medikal tedaviden sonra uygun zamanda, kriz odası uygulamaları çerçevesinde gerekli psiko-sosyal destek sağlanmaktadır.

Birimde krize müdahalenin ilk basamağı olarak; kişi ile güvenli bir ilişki sağlanarak psikolojik ilişki kurmak, problemin boyutlarının araştırılarak olası çözüm yollarının bulmasını sağlamak, gerçekçi adımların atılmasına yardımcı olmak ve izlemek esastır.

Stres yaratan sorunları olup bunları aşmakta zorlanan ve bu gibi durumlarda yaşam kalitesi düşen herkes Krize Müdahale odasına başvurabilir.

Birimimize Nasıl Başvurulabilinir?

Acil servisten ya da psikiyatri polikliniklerimizden sevk edilen danışanlara bakılmaktadır. Birimde; kişilerin zorlayıcı yaşam durumlarıyla baş etmekte zorlandığı durumlarına destek olmak ve birimde birçok insana ulaşmak ve daha kaliteli bir hizmet vermek için çalışmalar sürdürülmektedir.