Palyatif Bakım Servisi
22 Şubat 2019

  • 4dec4288-93ae-4bbd-95b7-d00b512904aa.jpg
  • c58fd3e2-8846-44d2-8b1c-f8a662b47fcf.jpg
  • e1ed2ad8-caf0-4782-8dd0-c4ebaef73864.jpg
  • f2267d50-9f39-4071-a688-9a2e7d87e4ad.jpg

Yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hasta ve ailede; ağrının ve diğer problemlerin, erken tanılama ve kusursuz
bir değerlendirme ile fiziksel, psikososyal ve spiritüel gereksinimlerin karşılanması yoluyla acı çekmenin önlenmesi ve hafifletilmesine yönelik uygulamaların
yer aldığı ve yaşam kalitesini geliştirmenin amaçlandığı bir yaklaşım" dır.

Günümüz sağlık sisteminde “hastanız için yapabileceğimiz bir şey yok, alın evinize götürün” anlayışı artık sona ermiş olup, “sizin için yapabileceğimiz bir şey hep var”
anlayışı yaygın olarak benimsenmiştir. Temel hedef, konan tanısı neticesinde yaşamın son noktasına varışı kesinleşen hastaların yaşamına yıllar değil, yıllarına yaşam katmaktır.

Son yıllarda;

- Kanser görülme sıklığındaki artış,
- Kanser hastalarının yapılan tedavilerle yaşam süresinin uzaması,
- İnsan ömrünün uzaması sonucu artan kronik hastalıklar,

palyatif bakım merkezlerine ihtiyaç duyulmasına yol açmıştır.

Palyatif bakımda amaç

Kişinin hayatına yıllar eklemek, değil, yıllarına hayat eklemek.

Ağrı ve diğer rahatsız edici semptomların giderilmesini sağlar

Yaşamı desteklemekle birlikte ölümü de doğal bir süreç olarak algılar

Ölümü hızlandırma ya da erteleme amacı taşımaz

Hasta bakımının psikososyal ve ruhani yönlerini fiziksel bakıma entegre eder

Hastaların son ana kadar mümkün olduğunca aktif bir yaşam sürmelerinde destek sağlar

Hasta yakınlarına hastalık süreci ve sonrasında kendi yas süreciyle başa çıkabilmelerinde destek sağlar

Gerektiğinde yas dönemi danışmanlığı da dahil olmak üzere hasta ve yakınlarının gereksinimlerinin karşılanmasında ekip yaklaşımını kullanır

Yaşam kalitesini arttırır ve aynı zamanda hastalık sürecini olumlu etkileyebilir

Hastalık sürecinin erken evrelerinde; KT ve RT gibi yaşam süresini uzatmayı hedefleyen tedavilerle birlikte kullanılabilir; klinik komplikasyonların daha iyi anlaşılması ve yönetilmesini sağlar

Palyatif bakım hasta kabulü

Terminal dönem kanser hastaları

Terminal dönem olmasa dahi kronik ağrısı olan kanser hastaları

Beslenme yetersizliği olan hastalar

Evinde ya da hastanede NIV kullanan, akut problemi olmayan KOAH hastaları

Nörolojik hastalıklar ( demans, post resustasyon ve CVO ya bağlı kronik bakım hastaları)

ALS, MS, parkinson vd nöromuskuler hastalığı olan bakım hastaları

Bilinci açık quadriplejik trakeostomili ya da değil bakım hastaları

Protein enerji alımı çeşitli nedenlerle malnutrisyonda olan hastalar

Trakeostomisi ya da PEG i değişecek ya da kapatılacak hastalar

Basınç yarası açılmış hastalar