Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezimiz açılmıştır
22 Ekim 2020

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ MERKEZİ

Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi hastanemiz bünyesinde (Yeni Bina 4. Kat) açılmış ve faaliyetlerine başlamıştır. Ülkemizde giderek yaygınlaşan hiperbarik oksijen tedavisinin hastanemizde de uygulanacak olması Hatay için ilk olmasının yanında bu tedavi için il dışına başvurmak durumunda kalan hastalar için de önem taşımaktadır. 
Merkezimizde Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp alanında poliklinik hizmeti sunulmakta ve hiperbarik oksijen tedavisi uygulanmaktadır. Polikliniğimize başvuran veya yönlendirilen hastaların hiperbarik oksijen tedavisi için uygunlukları ve tedavi planları klinik muayeneler ve değerlendirmeler sonucunda belirlenmektedir. Ayrıca dalış uygunluk muayeneleri ile dalışa bağlı hastalıkların tanı ve tedavileri yapılabilmektedir.

Hiperbarik oksijen tedavisi nedir?

Hiperbarik oksijen tedavisi; basınç odası içerisinde tümüyle basınç altına alınan hastanın aralıklı olarak saf (%100) oksijen soluması ile uygulanan medikal tedavidir. Bilimsel bir tıbbi tedavi yöntemi olarak ülkemizde ve dünyada çok sayıda hastalığın tedavisinde kullanılabilmektedir. 

Hiperbarik oksijen tedavisi nasıl uygulanır?

Hastalar normal ortamdaki yani deniz seviyesindeki atmosferik basıncın genellikle 2-3 katı (2-3 ATA) arasında basınç altına alınır ve tedavi esnasında bu basınçlı ortamda bulunur. Basınç, oda içerisine hava verilerek kademeli olarak arttırılır ve planlanan tedavi basıncına ulaşıldığında veya hemen öncesinde hastalar maskelerini takarak saf (%100) oksijen solumaya başlar. Bazı özel durumlarda maske yerine başlık veya diğer solunum araçları kullanılabilmektedir. Tedavi tamamlandığında ise basınç yine kademeli olarak azaltılarak tedavi sonlandırılır. Doktorunuz tarafından oluşturulan tedavi planı seanslar halinde uygulanır. Tedavi basıncı, süresi, sıklığı ve toplam uygulanacak seans sayısı hastalığa ve hastanın klinik durumuna göre değişmektedir. Her bir seans için tedavi süresi genellikle yaklaşık 2 saat sürmekle birlikte bazı hastalıklarda bu süre uzayabilmektedir. Merkezimizde aynı anda maksimum 12 kişinin tedaviye alınabildiği çok kişilik basınç odası bulunmaktadır. Tedaviler uzman doktor ve tıbbi personel gözetiminde yapılmakta olup seanslar sırasında hastalara basınç odası içerisinde tıbbi personel eşlik etmektedir.

Tedavi esnasında hastalar neler hisseder?

Basıncın kademeli olarak arttırıldığı tedavinin ilk dakikalarında basınç artışı kulaklarda uçak yolculuğunda veya yüksek dağlardan iniş esnasında hissedildiği gibi dolgunluk hissedilir. Hastalar bu esnada basitçe yutkunma veya burnun kapatılarak üflenmesi suretiyle orta kulak basıncını dış basınçla eşitlemeye çalıştıkları kulak açma hareketini yaparlar. Bu işlem hastalara tedavi öncesinde anlatılır ve gösterilir.

Hiperbarik oksijen tedavisi nasıl etki eder?

Hastaların kan, vücut sıvı ve dokularında yüksek miktarda oksijen çözünür ve dokulara ulaştırılan oksijen miktarı artar. Böylece hasarlı dokularda oksijen eksikliğinin yol açtığı akut veya kronik durumlarda tedavi edici özelliğinden yararlanılır. Doku oksijenlenmesinin artması ile birlikte çeşitli mekanizmalar üzerinden çok sayıda olumlu etki sağlanmış olur. Ödemi ve toksik etkileri azaltıcı etkiler gösterir. Bazı bakterilerin üremesini durdurur, antibiyotiklerin etkisini ve savunma hücrelerinin enfeksiyon ile mücadele kapasitesini artırır. Hasarlı dokuda yangıyı azaltır, yeni damar ve bağ doku oluşumunu artırır, yara iyileşmesini destekler. Dekompresyon hastalığı veya hava ve gaz embolisi gibi durumlarda hastalığa yol açan kan, vücut sıvı ve dokularındaki gaz kabarcıklarının küçülmesini, kabarcıkların tıkadığı bölgelere oksijen taşınmasını ve dokulara kan akışının düzelmesini sağlar. Hiperbarik oksijen tedavisi ile sağlanan çok yönlü etkiler her patoloji, hastalık veya hasta için ayrı kullanım temelini ve gerekçesini oluşturur.

Hiperbarik oksijen tedavisi hangi hastalıklarda uygulanır?

Bazı hastalıklarda tek veya en önemli (birincil) tedavi iken bazı hastalıklarda ise diğer tedavi yöntemlerine ek veya yardımcı tedavi olarak uygulanır. Dekompresyon hastalığı, hava veya gaz embolisi, karbonmonoksit ve siyanid zehirlenmeleri ile akut duman inhalasyonu, gazlı gangren ve yumuşak dokunun nekrotizan enfeksiyonları, crush (ezilme) yaralanmaları, kompartman sendromu ve diğer akut travmatik iskemiler, yara iyileşmenin geciktiği diyabetik ve diyabetik olmayan durumlar, kronik refrakter osteomyelit, radyasyon nekrozları, tutması şüpheli deri flepleri ve greftleri, termal yanıklar, beyin absesi, anoksik ansefalopati, ani işitme kaybı, retinal arter oklüzyonu, kafa kemikleri, sternum ve vertebraların akut osteomyelitleri, osteonekroz gibi birçok tıbbi branşın ilgi alanına giren Sağlık Bakanlığı’nca kabul görmüş hastalığın tedavisinde kullanılabilmektedir. 1960’lardan günümüze kadar uluslararası bilimsel komitelerce hiperbarik oksijen tedavisinin çeşitli hastalıklarda kullanım esasları, uygulamalar ve gelişmeler belirlenmektedir.

 


  • 19102020.jpg
  • 3.jpeg
  • 5.jpeg
  • 4.jpeg
  • 6.jpeg
  • 1.jpeg
  • 121653575_2719906561658826_7339320632903993651_n.jpg
  • 121651944_2719906508325498_6277958775659380545_n.jpg
  • 121795544_2719906608325488_572681368569397947_n.jpg