Hastanemizde Kalite Değerlendirmesi Gerçekleştirilmiştir.
11 Şubat 2022

Hastanemiz 08 – 09.02.2022 tarihlerinde SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ "SAĞLIKTA KALİTE AKREDİTASYON VE ÇALIŞAN HAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI" tarafından kalite değerlendirmesinden geçmiştir.